Metoda TSI vychází z kineziologie, kterou vyučoval chiropraktik Dr. John F. Thie. TSI, neboli tělově svalová informace, vznikla doplněním kineziologie o poznatky z dvacetileté terapeutické praxe Petra Pučelíka. Ten společně s terapeutkou Dagmar Chmelířovou kineziologii doplnil o souvislosti mezi jednotlivými orgány, o vliv těchto vztahů na psychiku (emoce a stres), na biomechaniku (vše, co souvisí se svalovým a kostním aparátem) a na biochemii (vše, co souvisí s látkovou výměnou) lidského těla.

Psychika, biomechanika a biochemie musí být u každého člověka v rovnováze. Spojující prvek mezi těmito oblastmi nachází metoda TSI ve svalové funkci. Vždy, když v těle není něco v pořádku, projeví se to v poruše energetického toku a to omezí sval v jeho funkci.

Cílem TSI je objevit, kde a kdy došlo k vychýlení rovnováhy, a následně zavést opatření, která danou oblast uvedou opět do rovnovážného stavu.

TSI pomáhá upevňovat a zlepšovat zdraví, zvyšuje výkonnost sportovců i starších lidí nebo zlepšuje schopnost učení u žáků. Slouží zároveň jako účinné doplnění k jiným zdravotním preventivním opatřením.