Bachovy květové esence jsou jednoduchým a zcela přírodním systémem léčení, který harmonizuje emoce a myšlenky. Květových esencí máme celkem 38, jsou připravovány z volně rostoucích květů rostlin a stromů. Esence nám pomohou se strachy, úzkostí, sebedůvěrou, vztekem, netrpělivostí, kritičností, přílišným nadšením, traumaty, nerozhodností, prokrastinací, beznadějí, přemírou péče o druhé, žárlivostí a dalšími emočními a celkovými stavy.

Co jsou Bachovy esence a kde se vzaly?

Dr. Edward Bach byl lékař – chirurg, bakteriolog, imunolog a homeopat. Během svého života objevil, že výluhy z rostlin působí na psychický stav lidí. Věnoval tomu část života a díky němu postupně vznikla Bachova terapie.

Bachovy květové esence jsou jednoduchým a zcela přírodním systémem léčení, který harmonizuje emoce a myšlenky. Květových esencí máme celkem 38, jsou připravovány z volně rostoucích květů rostlin a stromů. 39. esencí je Krizová esence (Rescue Remedy), která se skládá z pěti řadových esencí.

Esence nám pomohou se strachy, úzkostí, sebedůvěrou, vztekem, netrpělivostí, kritičností, přílišným nadšením, traumaty, nerozhodností, prokrastinací, beznadějí, přemírou péče o druhé, žárlivostí, atd.

Esence jsou vhodné i pro těhotné a kojící ženy. Dobrým pomocníkem jsou i pro děti, což mám velmi dobře vyzkoušené u vlastních dětí. Používají se i u zvířat. Dnes už jsou velmi známé a používané po celém světě. 

Velmi důležité pro jejich účinek je konzultace a správný výběr esencí. Následně také vaše podpora ve formě správného užívání podle mých instrukcí.

Konzultace dělám telefonické a nebo osobní nejčastěji při masáži. 

Cena konzultace závisí na její délce a počítá se podle aktuálně platného ceníku. Namíchanou lahvičku u mě můžete získat za 300 kč + cena za čas konzultace.